Wat is typisch ‘Kirna’?

Kenmerkend voor mijn aanpak is dat ik veel aandacht besteed aan het effectief overbrengen van de boodschap. Ik zie het als een uitdaging om complexe materie eerst te ontrafelen en daarna weer op gestructureerde wijze in elkaar te zetten. Ik werk graag met visualisaties van processen om zodoende alle stappen voor iedereen helder te krijgen. Op deze manier kunnen procesbeschrijvingen worden gemaakt voor specialisten, maar ook voor een bredere doelgroep.

Daarnaast is ‘balans’ een kenmerk van mijn aanpak. Aandacht voor een goede combinatie van hard en zacht. Taakgericht en mensgericht. Detail en overview. Woord en beeld. De harde kern is immers belangrijk om een proces goed neer te zetten, maar beleggen is vooral ook mensenwerk.

Het vastleggen en verbeteren van beleggingsprocessen

Ik onderscheid grofweg twee typen opdrachten als het gaat om beleggingsprocessen:

Quote van Wouter Peters Quotes van cursisten